Verksamhet

Verksamhetside

Verksamhetsbeskrivning för Stenungsunds skivstångsklubb
Stenungsunds skivstångsklubb skall, för sina medlemmars räkning, tillhandahålla en
lokal inredd med träningsutrustning avsedd för allsidig styrke- och konditionsträning.
Detta avser träning for ökad kondition, ökad styrka och ökad muskelmassa. Här ingår
även förebyggande träning (”friskvård”) och komplementträning för diverse idrotter.
Klubben skall vidare tillhandahålla instruktioner för redskapens och maskinernas
funktion samt grundläggande principer för styrketräningens organisation och
utförande.

Antidoping: Ansvarsförbindelse

Stenungsunds skivstångsklubb har nolltolerans gentemot dopingklassade preparat.
För att kunna bli medlem krävs att den sökande fyller i en ansvarsförbindelse om att
ej nyttja förbjudna preparat (länk), och överlämnar denna till styrelsen (smidigast via
brevinkastet i förrådsdörren vid ingången till träningslokalen). Förnyat medlemsskap
kräver ej ny ansvarsförbindelse.

SSK är anslutna till riksidrottsförbundet och alla som tränar i lokalen, såväl
medlemmar som engångsbetalande, är skyldiga att ställa upp på kontroll vid
anmodan från dopingkontrollanter (kontroller genomförs både inom RF´s ordinarie
ramprogram samt på beställning av skivstångsklubben). Kontrollernas tidpunkt, samt
urval av testpersoner bestäms av RF’s kontrollanter (dvs klubben får ingen
information om detta på förhand). Vägran att genomföra test innebär minst 24
månaders avstängning från SSK’s träningslokal.

Öppetider

Ordinarie öppettider

må-fre: 07:00-22:00, lör-sön 08:00-20:00 

Avvikande öppettider kring högtider/storhelger anslås i lokalen, samt på FB.

Sommaröppettider

På sommaren (mellan skolavslut och skolstart) gäller andra öppettider och villkor. Information kring detta anslås i lokalen när tiderna är fastställda.

För info om aktuell öppettid på helg går det bra att ringa receptionen i Sundahallen på 0303-73 83 72.