14

Övrigt:

Träna aldrig med infektioner i kroppen. Vid t.ex. yrsel, illamående eller besvär relaterade till problem med luftvägar eller hjärt/kärlsystem skall träningen omedelbart avbrytas.

Använd inte alltför lösa och ”hängiga” kläder då detta ökar risken för att fastna i maskiner och utrustning. Långt hår bör också sättas upp då det annars kan finnas risk för att detta fastnar i t.ex. en rörlig del i en maskin.

All träning sker på egen risk!

Säkerhet

Hantering:

Var varsam när du flyttar utrustning och rör dig i lokalen så att du inte stöter till någon. Att få en ”knuff” när man tränar innebär en mycket stor skaderisk i många övningssituationer.

Lyft enbart enstaka viktskivor i taget – även de minsta kan t.ex. orsaka allvarliga skador i foten om de faller olyckligt

Styrelsen underhåller kontinuerligt all utrustning. Ibland kan dock förslitningsskador i t.ex. rep och vajrar uppstå relativt fort, varför det är viktigt att göra en snabb översyn innan man använder en maskin.

Träning:

Se alltid till att du har en grundläggande kunskap om övningar och maskiner som du använder. Styrelsen hjälper till med instruktioner för nybörjare. Beskrivningar av de flesta basövningar finns också i entrén.

Se upp med människor i din närhet så att du inte stöter till dem (eller blir tillstött själv) när du tränar

Vid bänkpress och liknande övningar bör du alltid ha passning vid tung träning.

Maxlyft får ej utföras utan passare.

 

Öppetider

Ordinarie öppettider

må-fre: 07:00-22:00, lör-sön 08:00-20:00 

Avvikande öppettider kring högtider/storhelger anslås i lokalen, samt på FB.

Sommaröppettider

På sommaren (mellan skolavslut och skolstart) gäller andra öppettider och villkor. Information kring detta anslås i lokalen när tiderna är fastställda.

För info om aktuell öppettid på helg går det bra att ringa receptionen i Sundahallen på 0303-73 83 72.