Verksamhet

Verksamhetside

Verksamhetsbeskrivning för Stenungsunds skivstångsklubb

Stenungsunds skivstångsklubb skall, för sina medlemmars räkning, tillhandahålla en lokal inredd med träningsutrustning avsedd för allsidig styrke- och konditionsträning. Detta avser träning for ökad kondition, ökad styrka och ökad muskelmassa. Här ingår även förebyggande träning (”friskvård”) och komplementträning för diverse idrotter. Klubben skall vidare tillhandahålla instruktioner för redskapens och maskinernas funktion samt grundläggande principer för styrketräningens organisation och utförande.

Antidoping: Ansvarsförbindelse

Stenungsunds skivstångsklubb har nolltolerans gentemot dopingklassade preparat. För att kunna bli medlem krävs att den sökande fyller i en ansvarsförbindelse om att ej nyttja förbjudna preparat (länk), och överlämnar denna till styrelsen (smidigast via brevinkastet i förrådsdörren vid ingången till träningslokalen). Förnyat medlemsskap kräver ej ny ansvarsförbindelse.
SSK är anslutna till riksidrottsförbundet och alla som tränar i lokalen, såväl medlemmar som engångsbetalande, är skyldiga att ställa upp på kontroll vid anmodan från dopingkontrollanter (kontroller genomförs både inom RF´s ordinarie ramprogram samt på beställning av skivstångsklubben). Kontrollernas tidpunkt, samt urval av testpersoner bestäms av RF’s kontrollanter (dvs klubben får ingen information om detta på förhand). Vägran att genomföra test innebär minst 24 månaders avstängning från SSK’s träningslokal.